Favore.pl

ADWOKAT Kancelaria Adwokacka SPRAWY SĄDOWE Warszawa Mokotów

Warszawa (woj. mazowieckie) - przystanek ZTM: Morskie Oko lub Metro Racławicka
199 zł / godz.
Katarzyna StopińskaKancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Stopińskaul. Obrzeżna 3 lok. 195
02-691 Warszawa
E-MAIL ANULUJ
Zakres usług:   -porady prawne -reprezentacja przed sądami, organami ścigania, urzędami i innymi instytucjami na każdym etapie postępowania -reprezentacja w postępowaniach pozasądowych, ugodowe formy zakończenia sporów -obsługa osób fizycznych oraz kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych -egzekucja należności -obsługa także w języku angielskim -możliwy dojazd do Klienta -elastyczne godziny pracy (codziennie od 9.00 do 21.00, a także w dni wolne od pracy- wyłącznie po telefonicznej rezerwacji spotkania) 1. PRAWO CYWILNE rozwód (z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie) separacja ustalenie i zmiana kontaktów z dzieckiem ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa rozdzielność majątkowa (także z datą wsteczną) zasądzenie i zmiana świadczeń alimentacyjnych podział majątku po ustaniu małżeństwa zniesienie współwłasności sprawy o odszkodowanie od ubezpieczycieli i sprawców wypadków stwierdzenie nabycia spadku dział spadku sprawy o zachowek przysposobienie ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe stwierdzenie zasiedzenia sprawy z zakresu prawa zobowiązań sprawy o zapłatę sprawy o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego, eksmisje sprawy o zobowiązanie do leczenia antyalkoholowego sprawy w postępowaniu międzynarodowym prawo wekslowe i inne    2. PRAWO KARNE obrona podejrzanego i tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym na etapie przygotowawczym oraz obrona oskarżonego w postępowaniu przed Sądem I i II instancji w szczególności w sprawach o: kradzież, przywłaszczenie, rozbój, oszustwo, zgwałcenie, prowadzenie w stanie nietrzeźwości, posiadanie i handel narkotykami, fałszerstwo intelektualne, przestępstwa gospodarcze, znęcanie się, zniewaga i zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne, wypadek komunikacyjny, namowa i pomoc do samobójstwa,   sprawy o umorzenie postępowań karnych reprezentacja skazanego na etapie wykonywania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu sporządzanie wniosków o: warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o odroczenie i przerwę w odbywaniu kary, o zawieszenie wykonania kary, zatarcie skazania sprawy karne o każdym stopniu trudności, także sprawy wielotomowe i zawiłe reprezentowanie interesów pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych a także świadków sprawy karne z udziałem nieletnich i inne   3. PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE   rejestracja spółek na terenie RP, pełna obsługa spółek funkcjonujących rejestracja spółek według prawa zagranicznego w szczególności na terenie Wielkiej Brytanii i USA sporządzanie umów spółek rejestracja zmian w spółkach sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach organizacja Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników reprezentacja w postępowaniach sądowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi sporządzanie umów gospodarczych i inne   4. PRAWO PRACY reprezentowanie osób wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy, a także na podstawie umów cywilno-prawnych  sporządzanie i doradztwo w zakresie umów o pracę i umów o zakazie konkurencji reprezentacja w negocjacjach z pracodawcą i sporach sądowych powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy sprawy o mobbing i inne   5. PRAWO ADMINISTRACYJNE odwołania do organów II instancji skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego   6. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym reprezentacja wierzycieli na etapie postępowania upadłościowego ogłoszenie upadłości i inne     tel: 506-462-399 www.stopinska.pl  

A może dodasz zlecenie?

Dodaj zlecenie