Favore.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA FIRM OD 1 - 400 PRACOWNIKÓW

Wrocław (woj. dolnośląskie)
50 zł / osoba
Marta KończakJobsservice Sp. z o.o.ul.T.Kościuszki
50-008 Wrocław
E-MAIL ANULUJ
Outsourcing kadr lub płac, staje się coraz popularniejszy. Polega on na wydzieleniu na zewnątrz organizacji całości lub części funkcji związanych z administracją kadr lub naliczaniem płac. Pozwala również na znaczne obniżenie kosztów administracyjnych przy jednoczesnym podniesieniu standardu administracji. Biuro kadrowo-płacowe Jobsservice sp. z o. o. wyspecjalizowane jest w zakresie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej tj. usługach obejmujących wszelkie kwestie personalne, pracownicze oraz zarobkowe. Zapewniamy pełną obsługę spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników. Oferujemy  pełen zakres obsługi kadrowej firm. Prowadzimy obsługę cudzoziemców. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie a odbiorcami naszych usług są firmy zatrudniające od 1- 250 pracowników. Są to zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, szkolnictwem, placówki medyczne jak i te z branży budowlanej, handlowej czy usługowej. W portfelu naszych Klientów znajdują się także biura rachunkowe, które pragnąc podwyższyć standard swoich usług przy jednoczesnym zachowaniu swojej marży zdecydowały się na powierzenie nam obsługi swoich kontrahentów w części kadr i płac, na bazie umowy partnerskiej. Takie rozwiązanie nie wpływa bezpośrednio na ich Klientów i nie powoduje żadnych niedogodności, a w wielu wypadkach pozostaje niezauważone. Zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług oraz ich zgodność z wymogami obowiązujących w Polsce przepisów, jak i najlepszych światowych praktyk. Usługę obsługi kadr i płac rozpoczynamy od przeprowadzenia przeglądu dokumentacji kadrowo-płacowej, który pozwoli nam dotrzeć do informacji koniecznych do prowadzenia usługi i stwierdzić poprawność dotychczas prowadzonych rozliczeń z pracownikami.     Zakres świadczonych przez nasze biuro usług obejmuje:   1.       Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, 2.       Przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy, 3.       Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS, w tym prowadzenie spraw ubezpieczeń pracowników i współpracowników, 4.       Rejestracja zwolnień lekarskich, 5.       Ewidencja nieobecności takich jak urlopy, absencje chorobowe i innych nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, 6.       Sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane) 7.       Naliczanie wynagrodzeń ( z umów o pracę, umów cywilnoprawnych, organów stanowiących) i prowadzenie obsługi płacowej pracowników i                                współpracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8.       Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz ich comiesięczna aktualizacja, 9.       Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, 10.   Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne,            zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i o innych                  potrąceniach, 11.   Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej, 12.   Określanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT4, PIT8A), 13.   Sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR. IFT-1) oraz                        dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie, 14.   Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników         i współpracowników,               15.   Sporządzanie pism do organów egzekucyjnych, US i ZUS

A może dodasz zlecenie?

Dodaj zlecenie